Varför heter det anti-”zigan”-ism?

Riktar sig antisemitism mot ”semiter”? Handlar islamofobi bara om ”islam”? Varför säger vi rasism när vi avvisar rastänkande?

Begreppsanvändning bygger på att vi har en definition vi kan förhålla oss till.

Det verkar onekligen som att det råder en förvirring kring vad ordet antiziganism betyder. Det handlar om fördomar och rasistiska idéer som riktar sig mot allt som uppfattas vara i likhet med schablonbilden ”zigenare” – idé- och schablon-bilden av ”zigenare” existerar utan verkligheten. Förutom att termer som ”antiromanism” eller ”romofobi” inte ringar in hela fenomenet, så är det också, indirekt, att försöka anpassa och implementera ett begreppet till att det egentligen skulle handla om verkliga romer.

På Forum för Levande Historia ges ordet en förklaring:
Antiziganism, liksom engelskans Anti-Gypsyism, handlar inte om romernas faktiska egenskaper utan om majoritetssamhällets fördomar. Termen utgår därför från skällsordet zigenare eller Gypsy på engelska.
Antiziganism – liksom antisemitism eller andra former av idéer – kan därför existera utan några fysiskt närvarande romer – och kan dessutom riktas mot saker som uppfattas vara ”zigenska”. Jan Selling förklarar i sin bok Svensk Antiziganism:
Om »zigenaren« sålunda är en konstruktion kan antiziganism studeras som en historisk föränderlig diskursformation i vilken den »konceptuelle zigenaren« tar skepnad och och majoritetssamhällets exkluderande praktik utvecklas. Fördelen med detta analytiska perspektiv är att det låter begreppet fylla med mening genom att det empiriska materialet får tala.
I SKMA:s nyhetsbrev påpekar Selling även att den tyske historikern Martin Holler menar att begreppet antiziganism (”антицыганизм”) uppfanns av romska aktivister i 1920-talets Sovjetunion för att bemöta negativa attityder mot folkgruppen.

Jag delar åsikten om att ord som ”zigenare” inte bör användas annat än i citat på grund av dess negativa konnotationer. Men jag tror däremot inte att ordet antiziganism öppnar upp för rasism, och ett byte av ord skulle nog endast generera mer förvirring.

1 kommentar: