Ascher undervisar

I Dagens Nyheter (8/7 2015) lät DN en stalinist, Henry Ascher, undervisa läsarna om grundläggande demokratiska värderingar och antirasism samt sparka in öppna dörrar med att, för den femtioelfte gången, avsluta med att använda Martin Niemöllers dikt.

Det finns en hel del grumligheter från Aschers sida. En sådan är hans intervju i Palestinsk Front 1/1979. Under ”Anti-semitisk [sic] våg” tillkännages:
Sionisterna försöker utnyttja anti-semitism [sic] för sina syften.
– När sionisterna i Sverige hittar en samling insändare i någon lokaltidning eller när ett fascistiskt flygblad delas ut på någon skola söker de förstora dessa händelser och frammana en ”ny anti-semitisk [sic] våg” i Sverige, säger Henry. Att araber, finnar och turkar utsätts för samma skändligheten och i högre utsträckning glömmer de helt bort.
– Syftet är uppenbart: sionisterna vill få all kritik mot Israel att framstå som anti-semitism [sic].
– Det var den direkta orsaker orsaken till att vi skrev våra artiklar i Dagens Nyheter. Vi hoppas att de kan vara en hjälp för folk att förstå, att anti-semitism [sic] och anti-sionism inte är samma sak.
Judeförföljelser eller förföljelser av andra minoriteter har alltid varit ett sätt för makthavare att avleda folks missnöje i samband med ekonomiska kriser, menar Henry och David [Guteman].
– Sionisterna vill inte bekämpa judeförföljelser utan utnyttja dem för att få människor att flytta till Israel. Och sionismen är ingen lösning. Vill man förhindra förföljelser måste man föra en anti-fascistisk och antiimperialistisk kamp. Därför stödjer vi palestiniernas kamp och därför arbetar vi för ett socialistisk Sverige, menar de.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar