Faktamisstag om rapparen ”Immortal Technique”

Den 20/2 2015 intervjuades Felipe Coronel, känd under artistnamnet ”Immortal Technique”, av Svenska Dagbladet. Eftersom texten inte publicerades på nätet hittade jag inte texten förrän nu. Men om man ska sammanfatta Oscar Falk Dahlins reportage kan man säga: de kritiska uteblev.


När Immortal Technique konfronteras med den antisemitism som bl.a. ”Scarface” och hiphopgruppen ”Public Enemy” gett uttryck för svarar han:
Jag tycker att antisemitism är vidrigt. Men att säga att hiphop är antisemitiskt är bara dumt. Det här är en bransch där man inte har råd att hysa agg mot någon.
Detta tas för sanning. Det förstoras och får stå oemotsagt. Jag anser också det dumt att säga att ”hiphop är antisemitiskt”. Men, likt många andra miljöer, kan man inte förneka att det existerar. På senare har jag bl.a. uppmärksammat en del hiphopare som gett uttryck för antisemitism (läs texter om ”Dani M”, ”Jacco” från Labyrint, Ken Ring och ”Public Enemy”). Inte heller kan Immortal Technique vara helt överens om att Brad Terrence Jordan, känd under artistnamnet Scarface, varit antisemitisk i en intervju. Scarface hade ju nämligen börjat med en triggervarning att folk ska ta illa upp, vilket förvandlar antisemitism till något annat, enligt Immortal Technique.

Jag tycker vi tar och kikar på vad Scarface sa i intervjun 25/4 2013 (spola 49 sekunder fram).


Detta är vad Scarface säger till Hard Knock TV är:
I feel like we’re loosing it. You know what I’m saying. I feel like, the people who are in control of what hip-hop does is so fucking white and so fucking Jewish.
När Immortal Technique var på Sverigebesök tog han även tillfället i akt och höll en föreläsning. SvD rapporterar:
Föredraget var en redogörelse för maktstrukturer genom historien, men framför allt pratade Felipe Coronel om rasism. Han poängterade flera gånger under föredraget att vi måste lägga undan alla föreställningar om ”vi” och ”dem” och börja se oss alla som en del av en enda mänsklig ras och förstå att vi alla är likadana.
Ja, det låter väl trevligt. Men glömde inte journalisten en vital del av Immortal Techniques idéer om ”maktstrukturer genom historien”?

Jo, nämligen att Immortal Technique är en övertygad konspirationsteoretiker.

Hans skiva Revolutionary, Vol. 2 som släpptes 2003 etablerade honom som en sk. ”sanningssägare” och har blivit något av ett affisch-namn för den konspirationsteoretiska rörelsen. En låt som ofta citeras på kända konspirationsteoretiska hemsidor är Immortal Technique låt Cause of Death. I låten varvas ”Wolfowitz doctrine” med tankar om att det skulle funnits sprängladdat material i byggnaderna: ”I saw them crumble to the Earth like they were full of explosives”. Men Immortal Technique anser inte att Bush låg bakom elfteseptember-attentaten, och rappar: ”I don’t think Bush did it, cause he isn’t that smart / He’s just a stupid puppet takin’ orders on his cell phone”. Istället bör man rikta blickarna åt en mer en hemlig förment världsordning som ger order via telefoner: ”You think illuminati’s just a fucking conspiracy theory?”, frågar han sig retoriskt.

I Immortal Techniques låt Bin Ladin som är gjord tillsammans med Chuck D, KRS-One och Mos Def förmedlar ett liknande budskap:
Bush funded al-Qaeda, and now they blame the Muslim religion, even though bin Laden was a CIA tactician, they gave him billions of dollars, and they funded his purpose, Fahrenheit 9/11, that's just scratchin’ the surface. 
I samma låt kan man även höra detta utbasuneras:
Cuz innocent people get murdered in the struggle daily
And poor people never get shit and struggle daily
This ain’t no alien conspiracy theory
This shit is real
Written on the dollar underneath the Masonic seal
Konspirationsteorin är inte falsk eftersom det går att leda i bevis från den amerikanska dollarn. Under det allseende ögat står det ”NOVUS ORDO SECLORUM” vilket, inom den konspirationsteoretiska rörelsen, ses som ett ”bevis på ”den nya världsordningen”.


Den 9/11 2006 höll Immortal Technique en gratiskonsert tillsammans med konspirationsteoretikern Alex Jones. Där höll Jones en föreläsning och visade sin film 9/11: The Road to Tyranny. Immortal Technique har inte helt oväntat medverkat i Alex Jones tv-program några år senare, den 23/2 2013. Även om Jones’ själv sällan uttrycker sig direkt antisemitiskt och ibland ”tar avstånd” från rasism, finner man många texter med bl.a. den antisemitiska världskomplotten som tema. Hos de inbjudna gästerna i radiosändningarna (exempelvis David Icke, Texe Marrs och Jeff Rense) är antisemitismen central. På PrisonPlanet.com, en annan plattform Jones styr, sprider Henry Makow ”analyser” om att kvinnan ska tillbaka till spisen, att homosexualitet är ett verktyg för att krossa familjen och minska befolkningen – dessa två kamper är ”psykologisk attack mot heterosexuella”. Bakom denna ”ondska” står en judisk konspiration. I en ”analys” på PrisonPlanet.com legitimerar Makow att det antisemitiska falsariet Sions vises protokoll som en sannings-trolig bok. I en annan beskrivs förintelseförnekaren Ernst Zündel som en person som motsatt sig ”den sionistiska versionen av Förintelsen”. Jones går även hårt till angrepp på mexikaner och latinamerikaner; invandrare kan beskrivas i rasistiska termer som ”barbarer” som vill ”förslava amerikaner”.

Men Jones’ retorik eller hans bundsförvanter verkar inte bekymra det minsta Immortal Tecknique.

Alliansen mellan högerpopulistiska agitatorer som Alex Jones och vänsterrappare i form av Public Enemy, KRS-One och Immortal Technique illustrerar konspirationsteorins mångfacetterade förtjusning att, med simpla förklaringsmetoder, beskriva och klargöra världshändelser och omvandla en frustration och ”anti-etablissemang” till en konkret fiende. I de ofta oheliga allianserna som byggs i försök att främst via ord och lyrik mobilisera mot den en löst definierad ”elit” (ofta preciserat i termer av ”illuminati”, ”frimurare”, ”ny världsordningen”, etcetera) är de antisemitiska konspirationsteorierna aldrig långt borta, och inte sällan en central beståndsdel i mångas tankeschema.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar