Därför gillar de Neturei Karta

I Svenska Kommittén Mot Antisemitisms nyhetsbrev bidrar jag med en text om Neturei Karta. För er som inte fick pappersformatet rekommenderar jag alla varmt att bli stödmedlemmar här.

Jag kommer här komplettera med några ytterligare exempel på när Neturei Karta åberopas eller omnämns i debatten.

Ett gammalt exempel finner man av antisionisten Sigbert Axelsson som skriver att de är ”antisionister i precis samma mening som vi inom den kristna vänstern är det” (Kristendom och Skola nr.6 1971).

Ett annat, något nyare, exempel finner man hos de ungerska antisemitiska partiets hemsida Jobbik.com. Mötet beskrivs såhär:
Even though Jobbik has made it clear several times that criticizing the worrying actions of the State of Israel and some international Jewish groups must not be considered as anti-Semitism, the party's opponents and the international media have often accused the Hungarian radical patriotic party of anti-Semitism. Jobbik has been in contact with the 75-year-old Neturei Karta movement for several years. This Orthodox Jewish organization does not recognize the State of Israel and heavily criticizes the Zionist movement, which is responsible for decades of bloodshed.
När Russia Today (11/6 2011) ägnar ett helt reportage åt sekten uteblir kritiska frågor och tankar. Istället framställs deras tro som mainstream inom judendomen. När sajten Mondoweiss (28/11 2011) intervjuar en av rabbinerna är det bara ett enda långt dravel av judendom, ”sionism”, ”sionister”, etcetera. Intervjuaren, Ben Lober, instämmer självklart i varje utsaga. Andra sajter som okritiskt hänvisat till Neturei Karta är bl.a. Electronic Intifada (10/22 2013, 21/12 2011, 7/12 2011), Palestinagrupperna i Sverige och Flamman (22/10 2003).

I Palestinsk Front (nr. 4 1975) vars reportage är friserat från Jan Guillou och Maria Staghs intervju med Arafat i Aftonbladet (9/6 1975) ställer Stagh och Guillou den talande frågan: ”Anser ni att denna kamp för ett demokratiskt Palestina har mött ökad förståelse bland israeliska judar? Eller har det ständiga kriget gjort att alla israeler betraktar er rätt och slätt som en terroristledare?” Arafat svarar: ”Vi upplever definitivt hur utvecklingen går framåt på detta område. Som ex kan jag nämna en religiös gruppering i Jerusalem som har deklarerat att de är beredda att acceptera vår lösning av Palestina-frågan och leva tillsammans med oss i en demokratisk palestinsk stat.” Att det handlar om Neturei Karta framgår och förklaras i Palestinsk Front (nr. 4 1975).

I Miljömagasinet (18/1 2015) bifogar de en bild och skriver: 
Neturei Karat [sic] International – Judar förenade mot sionism – är en av de organisationer som deltagit i demonstrationer i New York. År 2007 beslutade USA att ge Israel militärt bistånd på över 30 miljarder dollar, drygt 200 miljarder kronor, mellan 2009 och 2018. I år har Obamaadministrationen avsett 3 miljarder dollar, drygt 20 miljarder kronor, till militärt bistånd till Israel.
Under bilden står det: ”Organisationen Judar förenade mot sionism vädjar till världens ledare att sätta stopp för offensiven på Gazaremsan”. Något ironiskt nog verkar den osignerade texten i Miljömagasinet inte läst vad som faktiskt står på plakatet. Där kan man läsa de vanliga slagorden ”Judaism Condemns Zionist Terrorism”, ”Judaism Rejects State of ‘Israel’ And its Atrocities”, etcetera. Men man kan inte läsa något om att stoppa offensiven på Gazaremsan.

I Fria Tidningen (18/3 2015) går Gunnar Olofsson, ordförande i Borås Palestinagrupp, i polemik med chefredaktören och den ansvariga utgivaren Per Björklund och skriver att ”nämna den antisionistiska judiska organisationen Neturei Karta som ett exempel på ’de vidrigaste antisemiter’ är en aning magstarkt. Tankefigurer om självhatande judar borde faktiskt inte ventileras i en seriös debatt.”

I Aftonbladet (15/3 1981) kan man läsa i en osignerad notis
Judar vägrar erkänna Israel. JERUSALEM. Det är inte bara palestinier som vägrat erkänna staten Israel. [min kursiv] I går drabbade 600 israeliska poliser samman med 1500 ortodoxa judar tillhörande sekten Neturei Karta. Demonstranterna hade blockerat en väg utanför Jerusalem eftersom de anser det vara mot Guds vilja att köra bil på sabbaten. Sektens medlemmar vägrar också att erkänna staten Israel. De menar att den inte kan återuppstå förens Messias anländer till jorden. De har därför vädjat till FN att tills vidare ta över administrationen av Jerusalem.

I min text i SKMA:s nyhetsbrev tar jag upp Per Gahrtons hänvisning till Neturei Karta. Jag har skrivit om Per Gahrton, här och här.

The Respect party ledare, George Galloway, som i senaste valet i Storbritannien förlorade sin plats i Bradford West till Labour ska kandidera för att bli borgmästare i London och ”build a city that benefits everyone, not just those dripping in gold”. På första raden sitter Galloways bundsförvanter: Neturei Karta.

David Duke-fantasten, radikalantisemiten och därtill Galloways allierade, Gilad Atzmon, vill väl inte vara sämre. Men att Atzmon även attackerar judar och judendom, indirekt även Neturei Karta även om de är ”goda” judar, spelar smärre roll. Får man väl gissa. 

Ingen vet riktigt hur många anhängare gruppen har, och upp­gifterna går därför starkt isär. I standardverket Encyclo­pedia Judaica uppges att Neturei Karta består av ”ett fåtal dussin familjer” medan webbsajten Jewish Virtual Library hävdar att gruppen har ungefär 5000 med­lemmar. Runt denna grupp av kärnmedlemmar finns ett löst knutet nätverk av sympatisörer som aktiveras i samband med speciella händelser. Så när Yvonne Ridley, som vid flertal tillfällen hänvisat till Neturei Karta, påstår att det är 60,000 anhängare ”bara i USA”, är det en oerhörd överdrift. Därtill inte helt ovanligt att Neturei Kartas anhängare blåses upp till monstruösa storlekar som ett knep för att förflytta spörsmålet till fördel för sekten.


Avslutningsvis tänkte jag visa på några kampanjbilder Neturei Karta använt de senaste åren. Förutom de ständigt återkommande kamplyriken om att ”Zionism – Holocaust of the Jewish Nation”, ”Jews are not Zionists – Zionists are not Jews” och ”Torah forbids a Jewish State – Do not vote!!!”, använder de även direkt problematiska bilder, t.ex. denna:


”Arsonist Masquerading as Saviors” (översättning: ”mordbrännare maskerade som räddare”) lyder texten. ”Sionisten” framställs i enlighet med många antisemitiska idéer: nazistliknande kläder med Israelflaggan istället för Nazitysklands där ”sionisten” bränner ner de religiösa judarnas hem för att senare ropa på hjälp. I viss diskurs påstås det att ”sionister” ligger bakom terroristattentat, högerextrema rörelser och antisemitiska terrorattacker för att ”locka folk till Israel”. Det finns inget fog för sådana teorier, men de är inte helt ovanliga inom den antisionistiska rörelsen.


En annan kampanjbild påstår att ”Judar är dömda att vara lojala till deras värdenationer och ledare och inte att lägga sig i värdländer”. Judarna som ”gäster” (på nåder) i sina respektive länder var en vanlig anklagelse mot judar, framförallt under mellankrigstiden, där judar inte ska lägga sig i nationernas angelägenheter. Neturei Karta verkar anse detsamma, judar i Frankrike, Sverige etcetera ska inte ha synpunkter på ”värdnationens” politik; de judar som har de är ”illojala” mot värdfolket. 

Jag undrar vad alla Neturei Karta-fantaster anser om detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar