Svensk Israel-Informations oärliga antirasism

Lisa Abramowicz, ordförande i ”Svensk Israel-Information”, har vid flera tillfällen markerat mot Sverigedemokraterna och islamofobi. På Newsmill (23/9 2010) skrev Abramowicz att ”SDs uttalade negativa politik gentemot invandring och invandrare i allmänhet och muslimer i synnerhet är huvudtemat” vilket är ”förkastligt och hör inte hemma i ett rättssamhälle”. Ja, det låter väl bra. Men det hindrar inte organisationen från att blunda för islamofobi i ”sina egna led”, marknadsföra muslimhatare och publicera deras texter. Å ena sidan ska man inte ställa grupper mot varandra, å andra sidan finner man citat av ordföranden som lyder: ”den lilla judiska gruppen i Sverige fortfarande är mer utsatt än den muslimska (min kursiv)”. Sverigedemokraternas rasistiska kampanj mot muslimer är fel, men likasinnade hyllas och uppskattas.

Den 24 april skickade Svensk Israel-Information ut ett nyhetsbrev där de marknadsför en föreläsning av den muslimhatande counterjihad-akadamikern Raphael Israeli; en föreläsning som arrangeras av Institute for Security & Development Policy. Föreläsningen promotades även på deras hemsida (bild). Svensk Israel-Information har vid tre tillfällen publicerat texter Israelis texter, en av de ledande muslimhatarna i världen. Muslimers blotta existens målas ständigt upp som ett hot och en potentiell fara utefter en paranoid världsbild om en demografisk bomb. I hans bok The Islamic Challenge in Europe ​​(2008) finner man demografiska konspirationsteorier kring och om muslimer. Där heter det att ”den nuvarande tredje penetrationen [av islam] utförs med invandring och en demografisk översvämning av Europa”. Enligt propagandateorin utgör muslimer ett farligt hot genom att invandra till Europa och sedan föda fler barn än europeiska kvinnor – där skapas en situation då muslimerna blir fler än den ickemuslimska befolkningen då kommer sharialagar införas och inbördeskrig bryter ut. Detta sjukligt misstänksamma synsätt illustreras på ett obehaglig vis hos Israeli där det heter att ”den snabba tillväxten i den muslimska världen populationen å ena sidan och den europeiska familjeenhetens krympning å den andra betyder att Europa kan bli till hälften muslimskt under nästa generation”.

Israeli har inte bara skrivit hos Svensk Israel-Information, i Förenade Israelinsamlingens tidning, Menorah (2/2002), heter det att:
Så länge muslimska minoriteter inte når över 10 procent i befolkningsantal försöker de göra det bästa av sina liv i demokratiska länder. De utnyttjar till fullo sin frihet att organisera sig, öka sitt antal, föra in sina familjer och vänner - legalt eller illegalt - i vetskap om att deras ökande antal gör dem till viktiga väljargrupper för politikerna i värdländerna. Men om de växer över de nämnda procenttalen, och lokalt uppnår befolkningsmajoritet (exempelvis i Barbes, Paris) kommer kraven på självstyre och därefter självständighet, som i Kosovo, Makedonien, Libanon etc. Därefter står vägen öppen för det världsvida genomförandet av Dar-al-Islam.
Israeli använder föga oväntat termen ”Dar al-Islam” (engelska: ”house of peace”, fredens boning) – flitigt brukat inom counterjihadrörelsen – för att beskriva muslimer som fritt kan utöva sin religion, vanligtvis muslimska länder. Israelis insinuerande, lögnaktigt och misstänkliggörande retorik om att ”Paris” skulle ha en muslimsk ”befolkningsmajoritet”, eller att kriget i forna Jugoslavien – som resulterade i ett folkmord på Bosniens muslimska minoritet – var resultatet av att ”de [muslimer] växer över de nämnda procenttal” bevisas genom ett tak som han själv hittat på skulle vara ett problem. Ibland kombineras retoriken, likt Israeli, med tankar om att muslimer vill förvandla Europa till ”muslismkt”/”islamiskt” och inskränka medborgarnas fri- och rättigheter för att uppnå slutmålet: införandet av sharialagar.

Muslimers sk. maktövertagande via demografi torgförs även i tankar om att vi kraftigt måste begränsa invandringen. ”Invandrare” och ”muslimer”, i Israelis retorik, är utbytbara begrepp och blandas ständigt ihop och går ännu längre i sin agitation. Vi ”svenskar” befinner oss, enligt Israeli, redan i apokalypsens tid då ”svenskar som en gång öppnade sina dörrar för muslimska flyktingar och asylsökande nu har blivit flyktingar i sitt eget land och tvingats lämna sina hem”. ”Svenskar” står alltid i bjärt kontrast med ”muslimska flyktingar” (en konstant status). De människor som flyr krigets Syrien, via farliga vägar genom Östeuropa eller båtar över Medelhavet, där vissa till sist hamnar i Sverige, gör det av ondskefulla motiv: kolonialisering och förslavande av Sverige och ”svenskarna”.

Det får räcka så. Jag tror man fått en inblick i Israelis demagogi. Dessa citat är knappast smärre detaljer utan basen för Israeli förvrängda världsbild med vilket han tolkar alla konflikter efter. Med en icke-rationell muslimhatande världsbild, nästintill identisk med terroristen Anders Behring Breivik, är det obehagligt, vidrigt och otäckt att Svensk Israel-Information marknadsför hans Sverigebesök och, vid flertal tillfällen, även publicerar hans texter. Likt vilken akademiker som helst.

Men det är inte enda gången det grumlas från Svensk Israel-Information sida. Anders Engström, informationssekreterare på Svensk Israel-Information, ”gillar” inlägg av den f.d. chefredaktören för SD-tidningen Jan Sjunnessons på Facebook om att ”judar i Sverige kan inte ens lita på sina egna” med hänvisning till Svenska Kommittén Mot Antisemitisms (SKMA) uppmärksammande av Israels ambassadörs islamofoba utsagor. Och det slutar inte där, hans antirasistiska tankeschema är endast ett spel för galleriet då han inte ser några problem att gilla inlägg av människor som uttryckt sig antisemitiskt eller islamofobiskt. Ett exempel är Stefan Torsell, skribent på antisemitiska, konspirationsteoretiska och pro-nazistiska internetsajten Nya Tider vars inlägg Engström ”gillar”. Nasrin Sjögren, krönikör i SD-tidningen Samtiden och kristen extremist, skriver – Engström klickar ”gilla”. Engström har aldrig några problem med att ryggdunka rasister med tydliga kopplingar till Sverigedemokraterna – så länge de är ”pro-israeliska”, såklart. (Att vara ”pro-Israel”, i detta fall, är synonymt med att vara ”pro-höger” – anhängare till vänstern i Israel räknas inte som några ”pro”, snarare tvärtom.) På Engströms hemsida rekommenderas rasist-bloggar som Jihad i Malmö och MXp – Missional Experiences.
Lisa Abramowicz gick inte lika långt i sitt försvar av Isaac Bachmans islamofobi utspel, men det hette att inlägget ”kunde tolkas som en generalisering”. Alltså behövde inte Bachmans copy-paste:ade inlägg som, i första meningen, uppmanade till generaliseringar inte vara det utan ”kunde tolkas” som generaliseringar. Även Abramowicz gillar inlägg av Sjunnesson när han delar islamofobt duschade texter av Samtiden-skribenter likt Nima Gholam Ali Pour. Abramowicz delar även petterssonsblogg.se, retweetar sverigedemokrater och counterjihadister på Twitter, delar sidan ”Stoppa Bojkott Mot Israel” – bland mycket annat. Sidan – som Abramowicz inte endast delar privat, även Svensk Israel-Information delar och länkar som en ”svenskspråkig sida om Israel”– har vid upprepade tillfällen upplåtit utrymme åt röster som efterlyser muslimers ansvar och skyldighet att demonstrera mot den militanta islamismens frammarsch i den muslimska världen. Sidan har även länkat till David Horowitz, en person som nyligen bjöd in muslimhataren Geert Wilders till en konferens. Flera signaturer frågar sig varför dessa muslimer ”tar avstånd” från islamistiska terrorgrupper samtidigt som de i nästa andetag fördömer röster i debatten som avkräver svenska judar avståndstagande från israelisk politik – hycklande nog verkar de inte förstå dubbelmoralen själva. På Stoppa Bojkott Mot Israels hemsida har ett gammalt talmanus publicerats av Mostafa Mostafa Geha – en person man bjöd in som talare på en pro-israelisk manifestation – där det heter att islam inte kan karakteriseras som en vanlig religion, utan snarare som ett uttryck för en form av kulturell imperialism.

Problematiken bottnar inte i att de som lobbyorganisation tar ställning för Israel. Exempel som ovan tyder på att de inte förstått vad ett uppriktigt engagemang mot antisemitism innebär. Svensk Israel-Information accepterar helt enkelt saker man borde ta avstånd från, bristen på konsekvens är uppenbar där man hjälper till att spä på fördomar och rasism mot en annan utpekad grupp. De marknadsför muslimhatande föreläsningar och berättigar deras åsikter. Inom den islamofoba miljön används ofta Israel som ett redskap för att sprida islamofob opportunism – något man från Svensk Israel-Information sällan lyckas se igenom. De driver snarare en en motsägelsefull antirasism där allt som faller under ”Israel-hyllningar” betraktas som en nyttig bundsförvant.

6 kommentarer:

 1. Han säger ju inte att hela Paris har en muslimsk befolkningsmajoritet, utan att bostadsområdet Barbes har det. Vilket stämmer.

  SvaraRadera
 2. Hej Samuel!

  Tack för din artikel. Jag tänkte bara dela av mig några osammanhängande kommentarer. Det finns någon typ av logik i det Israeli säger. I de etniska enklaverna i mellanöstern är ju religion och etnicitet väldigt nära kopplat. Lite grovt förenklat är maktbasen hos en sådan regim (tex. Israel, Irak, Saudi och nyligen Syrien) tydligt byggd på en etnicitet som premieras av samhällssystemet på bekostnad av andra. För sådana länder är folks religiösa uppfattning otroligt mycket viktigare än t.ex. Sverige. Netanyahus uttalande under valet i vintras som han senare bad ursäkt för, ”araberna kommer till vallokalerna i drivor” hade aldrig fungerat i en svensk politisk kontext. Att araber i Sverige skulle rösta aktivt skulle inte på något sätt kunna hota det politiska etablissemanget. De i Sverige som går under benämningen "blattar" kommer få dela många gemensamma faktorer i sina livsförhållanden oavsett vilken tro de bekänner sig till.

  Det absolut största misstaget som man gör genom att tänka i de här banorna är att man totalt bortser helt ifrån den rent ideologiska biten av religion. Exempelvis är Islam den religionen i Europa som tappar flest praktiserande troende men för en som tänker religion=etnicitet så förblir man muslim utan att behöva följa något av Sunnan och Koranen.

  SvaraRadera
 3. Mycket bra att detta tas upp. Angående Hamzas kommentar tror jag inte alls att Samuel ignorerar existensen av islamISM.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu förstår jag inte vad du menar. Islamism har ju såklart en ideologisk bas som åtminstone i teorin sträcker sig över etniska gränser. Men de stater i mellanöstern vars konstitution som bygger på någon tolkning av sharia har oftast en etnisk grupp som premieras framför andra.

   Radera
 4. Professor Raphael Israeli är en historiker som analyserar skeenden i den muslimska världen och sätter dem in i sina sammanhang. Han förklarar bakgrunden eller upphovet till det som sker och han ligger oftast före med sina prognoser. Ett exempel är den citerade artikeln i Menorah nr 2 – 2002 som idag kan läsas mot händelseutvecklingen i Malmö de senaste åren. Jag vill föreslå att du läser några fler böcker av honom eller kommer till hans föredrag och frågar honom direkt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Din syn på rasism är förkastlig. Du hade, med största sannolikhet, aldrig resonerat på detta sett om det gällde anti-judiska akademiker. Tar även upp din kommentar i mitt nästföljande inlägg om SII http://samuelnudel.blogspot.se/2015/05/svensk-israel-information-fiskar-i.html?showComment=1431107712359#c8460450588840574377

   Radera