Pro-israeliska extremister som sprider antisemitiska teorier

Den amerikanska pastorn, grundaren för megakyrkan Cornerstone Church och ledaren för den kristna sionist-gruppen Christians United for Israel (CUFI) är ett talande exempel på kristen sionistisk fanatism med en illaluktande inställning till antisemitism och judehat.


Hitler var ”Guds utvalda jägare” vars ändamål var att fördriva judarna till Israel – där de, alla – oavsett vad, hör hemma. Den Israel-svärmande fanatikern huserar ofta i finrummen hos höger-israeler, bl.a. är Netanyahu en planerad talare hos CUFI juli 2015.

Men Hagees grumliga tankar om Hitler är ett tydligt mönster i hans karriär. Hitler skönmålas inte bara som Guds utvalda agent, han ska – hör och häpna – även vara ”halvblodsjude”; en återkommande skröna som bl.a. sprids i Hagees bok Jerusalem Countdown: A Warning to the World där både jägar-teorin såväl som ”halvblodsjude”-spekulationerna fastslås som sanningar.

När Hagee, 16 mars 2003, predikar målar han upp en bild av en ”anti-christ” (vanlig anklagelse mot judar – motsatsen till det ”vackra”, ”sköna” kristna) i form av djävulen. Denna anti-kristna figur skulle vara ”delvis jude, som Hitler, som Karl Marx”. Att Marx inte var jude utan konverterat till kristendomen, motsatt sig emancipationen av judarna och spred antijudiska budskap verkar inte ha stor betydelse för Hagee.

Än mer anmärkningsvärt är Hagees inställning till antisemitism. I boken Jerusalem Countdown: A Warning to the World förklarar han:
It was the disobedience and rebellion of the Jews … that gave rise to the opposition and persecution that they experienced beginning in Canaan and continuing to this very day. [sidan 56]
Antisemitism är, i själva verket, någon som är självförvållat och framkallat av judarna själva och deras sk. avgudadyrkan. Vidare heter det att:
How utterly repulsive, insulting, and heartbreaking to God for his chosen people to credit idols with bringing blessings he had showered upon the chosen people. Their own rebellion had birthed the seed of anti-Semitism that would arise and bring destruction to them for centuries to come. [sidan 57]
Bruce Wilson skriver på Huffington Post:
Hagee's identification of a miscegenated race of "half-breed Jews" tracing back to Esau seems to originate in theological ideas from the fringe, virulently racist white supremacist Christian Identity movement, as described in books such as Religion and The Racist Right: The Origins of the Christian Identity Movement, by leading authority Dr. Michael Barkun.
I ett brev till ADL skriver Hagee: ”I have devoted much of my adult life to combating anti-Semitism and supporting the state of Israel. My commitment to eradicating anti-Semitism, including its historic antecedents in the Christian community, has been central to my ministry.” Hans utspel, predikningar och texter vittnar om något annat.
I en predikan 23/3 2003 talar han återigen om ”fienden”. Hagee meddelar att ”Amerikas ekonomiska problem skapades inte av marknadsekonomi … det gjordes av en osynlig regering som jag kommer att diskutera senare”. Senare deklarerar Hagee att ”vårt ekonomiska öde kontrolleras av the Federal Reserve som nu styrs av Alan Greenspan”.

”Rothschild” eller ”Gud
skydda[r] Israel” – en av
de mest spridda antijudiska
karikatyrerna från 1898,
av Charles Léandre 
Men the Federal Resevere är inte en statlig institution, enligt Hagee. ”It is controlled by … ’the Rotchilds of Europe’ and ’the David Rockefellers’ of America”.

Att Hagee talar om Rothschild – en bank som inte ens kvalar in på top 100 största banker – kan endast förklaras mot bakgrund av en långtgående antijudisk idétradition där ”Rothschild” ständigt får inta rollen som ”bevis” på den påstådda judiska omnipotensen. Det kan därför inte ses som en slump att just Rothschild pekas ut, konspirationsteorierna kan spåras tillbaka till 1700-tal och är en klassisk antisemitisk myt.

Men Hagees antisemitiska tankegods kring Rothschild är inte nytt; i hans bok Day of Deception, 1996, tydliggjorde han, redan då, att Rothschild hade majoriteten av aktierna i USA:s centralbank.

Hagee, som företräder en organisation som beskriver sig själva som ”den största pro-israeliska organisationen i USA”, har ofta fördömt antisemitism offentligt. Hans retorik bär dock tydliga likheter med den antijudiska propagandan som bl.a. påträffas inom den amerikanska extremhögern.

En kortare version publicerades på Judehatet