Anti-antisemitism när det passar

Den 25/2 2015 lät den SD-ägda tidningen Samtiden översätta och publicera texten ”Kosmopolitisk humanism som fredens moraliska förutsättningar", signerad statsvetaren Clas G Ryn, först publicerad i det paleo-konservativa tidskriften The American Conservative (TAC).

Ryn, författaren till artikeln Samtiden valde att översätta, skriver ofta för The American Conservative och har spridit antisemitisk propaganda. I Studio 1 i P1 (9/9 2011) påstod Ryn att USA egentligen styrs av en dold (judisk) ”permanent regering”. Ryn exemplifierade genom att peka på ett antal medarbetare i den amerikanska administrationen med judisk bakgrund och antydde att dessa tjänade Israels intressen. Tankarna vanligt förekommande inom de högerextrema kretsarna i USA.

På hemsidan Ron Paul Institute (13/3 2013), en stiftelse uppkallad efter den konspirationsteoretiskt lagda kongressledamoten Ron Paul, driver Ryn tesen att ”USA måste stödja guds utvalda folk, Israel”. Att implicera utvaldhet-tanken i en judisk kontext förmedlar en form av judisk ”överlägsenhet” och hat mot icke-judar som särskilt judiska egenskaper, ett begrepp vanligt förekommande i antisemitisk retorik. Ryns tes om USA:s tvångsstöd till ”guds utvalda folk” ”bevisas” med spekulationer och insinuationer om en oidentifierad hegemoni inom politiken och massmedian.

På bloggen Tradition & Fason utvecklar Ryn sina tankar (5/8 2009) om de ”neokonservativa” som bl.a. ”kallar sina kritiker för antisemiter”. Ryn använder samma mönster som i intervjun i Studio 1 och lyfter förvånansvärt nog fram David Frum – George W. Bushs talskrivare – för att insinuera hur de ”neokonservativas” stöd för Israel ”kunde av utomstående uppfattas som en slump”. ”Det behöver tilläggas”, konstaterar Ryn, ”flertal amerikanska judar … skarp kritiserar neokonservativismen … eftersom neokonservativa inte gärna kan kalla dessa kritiker antisemiter, tillgriper de ibland epitetet ’självhatande judar’”.

Vilka är då de ”neokonservativa”? Enligt honom, i en intervju på Tradition & Fason (16/9 2009) var ”många av de mest namnkunniga neokonservativa var som bekant tidigare trotskister”.

Neokonservatismens stora inflytande beror mindre på dess intellektuella halt än på att dess representanter gagnar mäktiga intressen och har haft tillgång till enorma och växande ekonomiska resurser. De har kunnat bygga upp ett jättelikt nätverk av stiftelser, tankesmedjor, bokförlag, tidskrifter, magasin och tidningar, som erbjudit sympatisörer stora fördelar. Neokonservatismen är starkt representerad i båda de stora amerikanska partierna och inom den federala statsapparaten, särskilt i de grenar som hanterar utrikes- och säkerhetsfrågor.

Det är uppenbart att Ryn förmedlar och torgför klassiska antisemitiska myter om ett judiskt världsherravälde.

Tidskriften som Samtiden valde att översätta, The American Conservative, grundades 2002 av Taki Theodoracopulos, Patrick Buchanan och Scott McConell och verkar inte bekymra översättningen. Theodoracopulos beskrev den Lehman Brothers f.d. VD Richard Fuld som en ”ap-liknande jude” i Chronicles Magazine (8/3 2010). Efter att ha kartlagt alla judar som begick illdåd i finanskrisen avslutar Theodoracopulos: ”Greenspan, Blankfield, Rubin, Fuld – listan fortsätter.” Theodoracopulos beskriver sig gladeligen som en ”sio-avskild antisemit” och målar gärna upp USA är på väg att bli ett ”Israel-ockuperat territorium”. I The Spectator (20/7 2013) kritiserar han de som oroas av en framväxande fascistisk rörelse i Grekland. ”Ett fascistiskt övertagande i Grekland; så tur har vi inte, tyvärr.” Gyllene Grynings framgångar beror på ”PK” och rättfärdigar medlemskap i samma parti. På Theodoracopulos’ egna hemsida ges förintelseförnekare fritt spelrum.

Buchanan, en annan grundare för den tidskrift Samtiden okritiskt översätter texter från, har målat upp det ”judiskt inflytande” över utrikespolitiken som, enligt Buchanan, blivit en besatthet för amerikanska ledare. Samma Buchanan har anklagat den f.d. KKK-ledaren, förintelseförnekaren och rasideologen David Duke för att vara ”upptagen stjäla [material] från mig”. Vidare ska ”homosexuella” ”deklarerat krig mot naturen”. 1990 menade Buchanan att ”negrerna på 50-talet blev svarta på 60-talet; nu på 90-talet kräver ’afro-amerikanerna’ ras-kvotering”. Buchanan har vid flera tillfällen tagit nazister och krigsförbrytare i försvar och förnekat Förintelsen. Bl.a. är det omöjligt att 850,000 dödades i Treblinka eftersom ”kolmonoxid inte dödar”.

Att Samtiden översätter texter från den tydligt präglade antisemitiska miljön är beaktansvärt, men föga oväntat. Publiceringen är dock ett talande exempel på Samtidens inkonsekventa hållning till antisemitism.
På sin Facebook har Sjunnesson bl.a. uppmanat rasideologer och antisemiter att uppmärksamma hans böcker såväl som länkat till nazistsajter rasister. Att Samtiden skulle stå enade mot antisemitism har alltid varit falskt. I en text på Samtiden beskrivs Ernst Jünger som en frihetskämpe; Jünger som var en del av den sk. ”konservativa revolutionen” som undergrävde Weimardemokratin och banade vägen för nazismen. ”Frihetsälskare”, enligt Jan Sjunnesson. När Dan Park får ställa ut applåderar man på Samtiden.

Ett bättre signum för Samtiden är ”anti-antisemitism när det passar”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar