Carlos Latuff - inte vilken satiriker som helst

SVT Agenda, Lars Ohly, Henrik Arnstad, Aftonbladet, The Independent, Russia Today, Al Jazeera, SVD, Vox, Buzzfeed och Nyheter Idag. Alla valde att publicera, och okritiskt hänvisa till, den brasilianske tecknaren Carlos Latuff. Det är oklart huruvida dessa aktörer känner till Latuffs tidigare verk, men annat är det när Glenn Greenwald omfamnar Latuffs bilder som han beskriver som ”very pointed”, ”relevant” och Latuff som en ”brilliantly provocative ... cartoonist”.

Latuff har en lång historia av smaklösa ”Israelkritiska” karikatyrer – många som endast tenderar att eka antisemitiska fördomar. På sin twitter har han även hävdat att "det är synd att judarna dumpat århundraden av humanistisk tradition för att stödja den brottsliga politiken i Israel". Det känns extra märkligt när journalister och tidigare nämnda aktörer okritiskt omfamnar hans bilder utan någon bakgrundskoll på tecknaren i fråga. Latuffs – minst sagt problematiska – bilder har används, och används, av många Israel och USA-kritiker, anti-globalister och vänsterorienterade debattörer där de kan figurera på plakat, bloggar eller i tidningar.

”Sionismen” och konspirationsteorierna
"Zionist police" skrivet på jackan
I Latuffs tankevärld styrs USA, såväl ekonomisk, kulturellt och politiskt, av en främmande makt – Israel. En viktig komponent i den antisemitiska, konspiracistiska, tankestrukturen är myten om det ”sionistiska” världsherraväldet. Sionismen porträtteras som den globala förtryckande kraften som dragit till flera med eller mindre omedvetna hantlangare där krigen i Irak och Afghanistan snarare förblir ”sionisternas krig”. I en av Latuffs bilder skildras även en vakt på Guantanamo Bay som en gris och ”sionistisk polis”.
Israel styr Hollywodd – en föreställning
som går långt tillbaka i tiden
USA styrt av en "främmande makt"
– Israel


Bilden framställer FN och "United
States of Israehell" som marionettdockor
Israels påstådda inflytande över pengar förhindrar
Human Rights Watch från att kritisera Israel


Nazist analogierna
Denna bild vann Latuff ett andrapris
för i den antisemitiska tecknings-
tävlingen
Latuff har en förkärlek till att jämföra Israel med Nazityskland. Alla med lite kännedom om Förintelsen borde kunna avfärda jämförelserna som nonsens; därtill är ”Förintelse-retoriken” ett centralt och återkommande tema i den antisemitiska agitation. Trots att det finns otaligt mycket blodigare och, om man vill, mer ”nazilika” konflikter och ockupationer historiskt och idag, tenderar Latuff att endast framställa Israel som folkmördare eller nazister - något som knappast kan ses som en tillfällighet. Retoriken trivialiserar Förintelsen – eller för att citera Latuff: ”mock … [the] Holocaust” – och söker även avlegitimera Israels existens där Latuff skuldbelägger kollektivt levande judar som lika goda kålsupare som sina förfäders bödlar. Allegorierna, som sprids i ”antirasismens” förtecken, förekommer inte sällan i legitimeringen av judehat. Latuffs budskap är ofta att ”judarna borde ha lärt sig av Förintelsen”, "judarna agerar som nazister" och/eller att ”judarna använder Förintelsen för att förtrycka och mörda”. Latuff vann även andrapris i den iranska regimstödda och hätskt antisemtiska ”International Holocaust Cartoon Competition”*
Israelisk pansarvagn med svastika undertill
Netanyahu/HitlerUtvaldhetstanken
"Det utvalda folket" refererar till judar, inte Israel
”Det utvalda folket” är ett vanligt förekommande retoriskt knep för att att tala om judar som kategori utan att nämna ordet. Att implicera just utvaldhet-tanken i en judisk kontext förmedlar en form av judisk ”överlägsenhet” och hat mot icke-judar som särskilt judiska egenskaper. Latuff pekar ut en israelisk soldat som ”The chosen people”. Han använder en term som innebär att judarna som kollektiv, inte Israels militär, pekas ut som Palestinas förtryckare.

Blodsanklagelser
Påståenden om ”blodtörstiga” återknyter till historiskt rotade blod- och ritualmordsanklagelser, även dessa anklagelser kan, på ett eller annat sett, återfinnas i Latuffs bilder. Ritualmordsanklagelserna bottnar i att judar mördar kristna barn för att använda deras blod i ett osyrat bröd. Teorierna härledas nästa tusen år tillbaka i tiden, men myterna uppkommer även med andra förtecken. Att israeliska ledare skulle dricka blod, bada i blod eller i vissa fall gestaltas som kannibalister är vanliga antijudiska teorier och förekommer framför allt i den arabiska och islamiska världen.
Ehud Olmert torkar sig efter att ha badat i blod


Den påstådda ”tabun”
Latuff försöker ofta framställa anklagelser om antisemitism som ett mantra som används mot allt och alla – så pass extremt att ”yttrandefrihet” inte gäller Israelkritik (Latuff kanske tror att man straffas om man kritiserar Israel). Det är alltså en hemlig plan, upprätthållen av grupp individer (Israellobbyn, "sionisterna" osv), som syftar till att avlegitimera all kritik mot Israel genom ett instrumentellt användande av anklagelser om antisemitism. Israel/”sionisterna”/”Israellobbyn” framställs som ”pojken som ropar varg” och som ständigt spelar ut antisemit-kortet för att tysta meningsmotståndare. Det finns folk som missbrukar ordet antisemitism (knappast något säreget för just antisemitism – islamofobi, kommunism, liberalism för att nämna några) men att antisemitism endast används för "tysta Israelkritiker" är ett tankeschema som ofta används för att legitimera just antisemitism. Det finns inget fog för sådana långtgående och onyanserade påståenden, och de är en del av en politiskt motiverad retorik som trivialiserar, ursäktar och försvarar judehat. En retorik som inte minst dyker upp under perioder då fördomar och hat mot judar blossar upp.

*Den regimstödda tävlingen ”International Holocaust Cartoon Competition” anordnades av Irans största tidning, Hamshari. Tävlingen hölls 2006 och skulle vara en motreaktion Jyllands-Postens Muhammedkarikatyrer men handlade endast om att håna och göra narr av minnet Förintelsen samt dess offer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar